Putovní výstavní panely

Během realizace projektu Kulturní dědictví Soláně bylo nashromážděno velké množství materiálu

a fotografií,které byly zpracovány nejen v publikaci Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí,

ale i do putovních výstavních panelů. Ty budou využívany k doplnění výuky na základních

školách partnerských regionů.

Kontakt

Informační centrum Zvonice na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně
IC-Zvonice
Bzové 325
756 05 Karolinka
Erika Vančurová
+420 604 824 274
zvonice.info@seznam.cz