Předběžný program 2019

      

12. 1. 2019   Novoroční koncert

2. 2. -20. 3. 2019   Výstava Ferdiš Duša

16. 2. 2019   S batohem po severní Indii  -  cestovatelská přednáška s Kateřinou Halaštovou

2. 3. 2019   Koncert Ivo Jahelka

23. 3. 2019   Výstava kreseb Josef Polášek

6. 4. 2019   Valašsko a Slovácko v písni - Karlovjanky, Děvčice z Vonice, CM Linda

21. 4. 2019   Neděle velikonoční s řemesly

5. 5. 2019  Česneková mise na Soláni - Miloslav Hrdý

11. 5. 2019   Výstava Lucie Gelemová

28. 6. 2019   20. Sečení luk na Soláni

29. 6. 2019   20. Malířské cesty Hartingerová Jiřina

1.7. -7. 7. 2019   Malířská škola na Soláni

10. 8. 2019   MFF Léto na Soláni

24. 8. 2019   Valašský salon pamětní

21. 9. 2019   Pečení a ochutnávka chleba

12. 10. 2019   Autorská výstava Jan Kobzáň

27. 10. 2019  Host na Soláni Jožka Šmukař

16. 11. 2019   Hudební odpoledne

1. 12. 2019  Výstava – dřevěné loutky

8. 12. 2019   Pečení perníčků

28. 12. 2019   Vánoční zpívání

Kontakt

Informační centrum Zvonice na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně
IC-Zvonice
Bzové 325
756 05 Karolinka
Alena Vašutová
+420 604 824 274
zvonice.info@seznam.cz